Tietosuojaseloste

Verkkosivustomme osoite on: http://www.ikr.fi.

1.Rekisterinpitäjä

Idän Kilparatsastajat ry

Potkantie 84

82220 Niittylahti

y-tunnus: 3099030-8

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Laura Sorjamaa, jäsensihteeri

idankilparatsastajat@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Idän Kilparastsastajat ry:n oikeutettuun etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

-ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa

-jäsentietojen hoit, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta, jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet

-harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen

-toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi

Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden (valmentajat, ohjaajat, tiedottajat, hallitus) osalta Idän Kilparatsastajat ry:n oikeutettuun etuun eli sovittuun yhteistyöhön.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhteistyökumppaneiden osalta sopimukseen tai Idän Kilparatsastajat ry:n oikeutettuun etuun ja henkilötietojen käyttötarkoitus on Idän Kilparatsastajat ry:n yhteityökumppadeiden välisen yhteistyösuhteen hoitaminen, kehittäminen ja tilastointi.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmä

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä:

-jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti,sotu

-alaikäisen jäsenen osalta:

Tarpeelliset huoltajan suostumukset esim. jäsenyyteen, tietojen julkaisemiseen harrastustoimintaan ja palveluiden käyttöön liittyen.

Alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

-Jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja muihin laskuihin liittyvät tiedot

-Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

-Mahdolliset valokuvat

-Tiedot osallistumisesta jäsen- ja harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin.

-Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot (sotu)

Rekisteri sisältää hallituksen osalta seuraavia tietoja:

-Yhteystiedot

-Laskuihin liittyvät tiedot

-Mahdolliset valokuvat.Tiedot osallistumisesta harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin.

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja toimihenkilöistä: 

  • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 
  • Laskuihin liittyvät tiedot 
  • Valokuva 
  • Tiedot osallistumisesta harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:

  • nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden tai yhteistyön aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Idän Kilparatsastajat ry:lle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Eu:n tai Eta-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle (esim. kilpailuihin ilmoittautumisen yhteydessä), huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista. 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. 

Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.